Armolinc's Biz Street

Love Sneakin Up On You

Hur vet man om man lyckas

Hur vet man om man lyckas med den uppfostran som man ger sina barn. Man vill ju deras bästa och man måste sätta regler. Men alla har vi våra minnen från när vi var små och fast jag hade en jättelycklig barndom så finns det saker som jag ville göra annorlunda med mina barn. Men inget säger ju att de saker som jag ändrat på är det som de ville ha ändrat på. Man utgår ju hela tiden från sig själv.  Men det är väl bara att hoppas på att den tid och den kärlek man lägger ner på dem ska räcka till. Man kan ju inte ge mer än man har och den kunskap och de redskap vi har ger vi ju till dem. Men sen som sagt återstår det ju att se om det räckte till.